Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplateni 364,05 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 9.054,69 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o bezdôvodné obohatenie 528 €,o… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť Dohody o zrážkach… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 412,59 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie úveru za bezúroč.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 155 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 348 ods.1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2 400,70 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 160,49 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o prípustnosť zapretia… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržanie sa zrážok zo mzdy +… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods.1,3 písm. c)… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 155 výsledkov (1 542 ms)