Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o určenie vlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť výpovede z… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 171 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 352 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6042,14 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, § 157 ods. 1,ods. 2 písm.a… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 278 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, o priznanie náhrady… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť písomného… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 245 výsledkov (640 ms)