Typ pojednávania
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NO 3.1, obmedzenie spôsobilosti… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu úpravy styku s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, neodkladné opatrenie a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehne dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 295,52 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 528 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, úpravy práv a povinností + NO… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 141,40 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz -113,01 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie a odovzdanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 8 190,77 €… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 2 766 výsledkov (856 ms)