Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o osvojenie dieťaťa Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 9.893,90 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 364 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 171 ods.2, § 289… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu opatrovníka Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa