Typ pojednávania
Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Krajský súd Žilina
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 312.402,42 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 225 odsek 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Obžalovaný – D. Z.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedb. pov.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – B. D.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, probácia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedb. pov. výživy… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – M. A.
 11. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 360 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Zvolen
 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíž. na zdraví podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – N. Z.
 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ostatné druhy probácií Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, žiadosť o zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Zvolen
  Obžalovaný – R. O.
 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, probácia Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Obžalovaný – Q. N.
 18. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Bratislava V
 19. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehlo dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
 20. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie/zníženie výživného -… Pojednávanie prebehlo dňa