Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyhlásenie za mŕtveho Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na povolenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie príspevku pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie splnenia podmienok… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.943,50 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie splnenia podmienok… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa §§ 326/1 písm. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 207 ods.1,3 písm. c)… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 903,71 EUR s prísl Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zdržanie sa zrážok zo mzdy +… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o pozbavenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa