Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, návrh na zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie otcovstva a o úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, o bezdôvodné obohatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku s mal. Mia… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 172 ods. 1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 288 výsledkov (609 ms)