Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o pozbavenie rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o neplatnosť okamžitého… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods.1, 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zmenu priezviska+úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 278 ods.1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 207 ods.1,3… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1, ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podľa § 221 ods. 1 TRZ Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa §§ 326/1 písm. a/… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa