Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na úpravu výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 212 ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa § 212 ods. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o priznanie rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o osvojenie dieťaťa Pojednávanie prebehlo dňa

141 – 155 z celkovo 155 výsledkov (672 ms)