Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1 170,31… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, zaplatenie 1.434,95 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vypratanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 1 170,31… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 146,17 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 342.19 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť výpovede z nájmu… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.903,70 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 14 z celkovo 14 výsledkov (624 ms)