Typ pojednávania
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 20 090,91 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR- zaplatenie 70,70 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR- zaplatenie 93,81 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva a určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie NO a uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, neplatnosť kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, O zaplatenie 100,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zmenu opatrovníka osoby… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 425,04 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, o priznanie rodičovských práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 2904,17… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 115 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 276,80 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 174,76… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 394 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 70,7 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 13 924 výsledkov (459 ms)