Results

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 172/1a,c,d, 2c,e… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing was held on

 8. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o zrušenie a… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trnava
  Judge – JUDr. Mgr. Martin Floriš, PhD.
  Defendant – ["X", "S"]
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťažnosť proti… Hearing was held on

1 – 10 of total 10 results (433 ms)