Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 999,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, európsky platobný rozkaz -… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR pre 121,03 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1472,1 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zvýšenie výživného pre mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 1 699,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, Úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.500,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, zverenie do striedavej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 16 595 výsledkov (353 ms)