Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 6 074,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 6 800,96 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Na zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zaplatenie 95,41 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, O zaplatenie 2 021,28 Kč s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O náhradu nemajetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O rozvod manželstva s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh na vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 1 645,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Schválenie právneho úkone v mene nesvoj. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zaplatenie 386,04 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Na zmenu zverenia mal. do osob. starostl. +… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O rozvod manželstva s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Návrh na povolenie uzavrieť manželstvo Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 309,60 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 1 350,99 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Návrh na zrušenie BSM za trvania manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 676,35 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 3 678,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 31 výsledkov (855 ms)