Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Podnet na schválenie právneho úkonu v mene… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Podnet na nariadenie výchovného opatrenia +… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Návrh na úpravu výkonu rodičov. práv a povin.… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Návrh na úpravu výkonu rodičov. práv a povin.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Na osvojenie mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Návrh na zverenie mal. dieťaťa do stried.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Návrh na vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Na zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Žaloba na zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 723,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 992,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Návrh na schválenie dedič. dohody v mene mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 2 299,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Schválenie právneho úkonu za nesvojprávneho Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 547,77 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, O zaplatenie 1 018,05 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 1 434,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Žaloba o náhradu škody a nemajet. ujmy s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 30 výsledkov (580 ms)