Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 1 164,32 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Žaloba o ochranu osobnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Návrh na zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, O zamenu priezviska mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Podnet na nariadenie výchovného opatrenia +… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Návrh na schválenie dedič. dohody v mene mal.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 1 169,47 eru s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Návrh na zverenie do náhrad. osob. starostl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zaplatenie 1 208,10 eru s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 879,57 eru s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 473,51 eru s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Na úpravu výkonu rodič. práv a povinn. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Návrh na schválenie právnych úkonov v mene… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O vyslovenie neplat. neprijateľ. zmluv pod. v… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Na úpravu výkonu rodič. práv a povinn. k mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Návrh na rozvod maželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, O zaplatenie 810 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Návrh o vydanie hnuteľných vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 641,20 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Žaloba na vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 30 výsledkov (717 ms)