Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 1 173,21 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 1 274,21 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 60 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 2 796,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 149,59 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O zaplatenie 80 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, O zaplatenie 1 400 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Návrh na pozbavenie spôsobilosti na právne… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 195,58 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 393,31 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 2 794,69 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 3 302,59 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, žaloba o určenie neúčinnosť právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 130,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 99,15 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 2 137,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 463,44 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 294,30 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 171,62 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 33 výsledkov (644 ms)