Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, Žaloba na zruš. a vysporiad. podiel. spoluvl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, O zamenu priezviska mal. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zaplatenie 116,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Žaloba na zrušenie a vyporiadanie podiel.… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zaplatenie 1 785,48 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zaplatenie 1 810,28 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zaplatenie 6 598,94 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 18 132,75 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 6 397,87 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 242,24 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 699,89 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O zaplatenie 1 631,63 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Žaloba o neplatnosť výpovede nájmu bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Návrh na vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Návrh na povolenie obnovy konania Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, O zaplatenie 1 563,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 968,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 475 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 119,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, O zaplatenie 1 300,91 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 20 výsledkov (476 ms)