Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie 2003,37 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 1 379,37 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Žaloba o vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 2 624,47 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Žaloba o vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O neplatnosť ručiteľskej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, O vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zaplatenie 5 681,34 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, O zaplatenie 2 142,42 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, O zaplatenie 1 153,79 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 1 319,72 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, O vyporiadanie BSM po rozvode manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 2 858,05 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Zaplatenie 2 616,65 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 2 265,53 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 182,55 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 392,85 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 181,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 292,12 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 256,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 22 výsledkov (553 ms)