Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. Pojednávanie, O zaplatenie 60 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie, Žaloba o zruš. a vyporiad. podiel. spoluvl.… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Pojednávanie, Žaloba o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 3 z celkovo 3 výsledky (669 ms)