Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.379,37 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žiadosť o rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vydanie veci s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 144,04 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 257,41 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 215,81 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 312,13 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.314,87 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 632,24 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4.346,39 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.800,52 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.815,73 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 586,53 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.379,37 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.468,64 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 15 z celkovo 15 výsledkov (673 ms)