Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

  1. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o určenie skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 562,76 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

  4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh o vyslov.neúčin.Zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

  5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 322,77 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

  6. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

  7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 7 z celkovo 7 výsledkov (518 ms)