Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. Predbežné prejednanie sporu, Návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4006,46 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6053.66 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

  4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 800 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 4 z celkovo 4 výsledky (717 ms)