Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek
Identifikačné číslo spisu

Výsledky

  1. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba o náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

  2. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

  3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 9193,72 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 3 z celkovo 3 výsledky (801 ms)