Results

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods. 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Juraj Lukáč
  Defendant – ["Z", "U"]
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, podľa § 221 ods. 1… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Juraj Lukáč
  Defendant – ["Q", "L"]
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 11. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 12. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 13. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 14. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 250/1,5, § 9/2… Hearing was held on

 15. Hlavné pojednávanie, § 250/1, 5; § 9/2 TZ Hearing was held on

 16. Hlavné pojednávanie, § 250/1, 5; § 9/2 TZ Hearing was held on

 17. Hlavné pojednávanie, § 250/1, 5; § 9/2 TZ Hearing was held on

 18. Hlavné pojednávanie, § 250/1, 5; § 9/2 TZ Hearing was held on

 19. Hlavné pojednávanie, § 250/1, 5; § 9/2 TZ Hearing was held on

 20. Hlavné pojednávanie, § 250/1, 5; § 9/2 TZ Hearing was held on

1 – 20 of total 68 results (487 ms)