Výsledky

 1. Pojednávanie, Zaplatenie 139,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Zaplatenie 321,79 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, 7708,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 8 392,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, 1128,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, 161,08 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 5 070,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, 107,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Určenie zániku vecného bremena s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Považská Bystrica
  Sudca – JUDr. Ladislav Vašut
 13. Pojednávanie, Určenie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Určenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Náhrada škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Určenie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Určenie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, Zaplatenie 469,14 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 719 534 výsledkov (643 ms)