Typ pojednávania
Úsek

Výsledky

 1. Vyhlásenie rozsudku, zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, o bezdôvodné obohatenie Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Vyhlásenie rozsudku, 8.727,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Vyhlásenie rozsudku, zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 102.150,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného rozkazu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Vyhlásenie rozsudku, žaloba o náhradu škody na zdraví Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 2.188,57 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 775,98 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.400,- € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 260,2 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7 955,70 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie PR - 11 287,46 EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Vyhlásenie rozsudku, neplatnosť záložnej zmluvy Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 20 090,91 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 5.247,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 23.233,91 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Vyhlásenie rozsudku, vydanie zmenkového PR vo výške 34… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 559,51 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.300 EUR s prísl. PR Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 5 265 výsledkov (494 ms)