Typ pojednávania
Typ súdu
Dátum
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 15255,56 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 26.975,05 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 8 660,52 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovateľnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplat. odstúpenia od… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vylúčenie odmeny Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 265 076,16 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 1.190,45 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR zaplatenie 4 188,59 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie neúčinnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zapl. 3.024 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, o urč. právn. dôv., výšky a… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 7.481,16 €… Pojednávanie prebehne dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie veci a zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, o poskytnutie súhlasu a o… Pojednávanie prebehne dňa

1 – 20 z celkovo 2 986 výsledkov (1 062 ms)