Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.406,06 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 935,96 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie sumy zaplateného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2 462,93 € s prísl… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 8.005,- € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie príspevku na výživu a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.483,93 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 2.193,86 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa neoprávnených… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.904,38 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 650,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.353,02 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie nehnuteľností Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8284,1 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2600,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 337 výsledkov (3 113 ms)