Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 5.000,00… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.489,16 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 676,12 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 87,65 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.097,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, o odstránenie stavby Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.252,02 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o náhradu straty na zárobku Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.097,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5.085,92 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2.858,05 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.008,26 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba proti diskriminácii Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.902,68 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3.489,16 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.858,05 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa