Typ pojednávania
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 11.336,14,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie neplatnosti žaloby Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 6213,52 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, nahradenie vyhlásenia vôle Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4.170,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zdržanie sa použitia dohody o… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 7 439,20 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1649,55,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o primerané… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3255,30 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 383,19 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 386,65 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o primerané finančné… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o neplatnosť skončenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 619,33 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 398 výsledkov (692 ms)