Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného obohatenia a o… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 167,30 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.363,31 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 335,92 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu s prísl.. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, vyporiadanie BSM manželov Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.489,99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 167,30 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.363,31 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrh na zrušenie vyživovacej… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 335,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, o vypratanie bytu s prísl.. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 211,43 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6.518,- CZK s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o neexist.práva žal. na vrát.… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 397 výsledkov (449 ms)