Hearing type
Court type
Proposer
Participants
Section

Results

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.000 eur s prísl. Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie úveru za bezúročný Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o odstránenie stavby Hearing will be held on

 4. Predbežné prejednanie sporu, žaloba o zrušenie a… Hearing will be held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing will be held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 312,30 EUR… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, na zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 109,75 Eur s… Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 791,07 EUR s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.218,81 Eur s… Hearing was held on

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.642,44 eur s… Hearing was held on

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.597,97 eur s… Hearing was held on

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, o náhradu straty na zárobku Hearing was held on

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6947,73 Eur s… Hearing was held on

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zruš. BSM za trvania… Hearing was held on

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 181,07 Eur s… Hearing was held on

 17. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie a… Hearing was held on

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 19. Predbežné prejednanie sporu, o odstránenie stavby Hearing was held on

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 975,40 eur s… Hearing was held on

1 – 20 of total 767 results (306 ms)