Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vypratanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 212,23 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 515,84 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 146,17 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, o vyslovenie neplatnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 515,84 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.643,24 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.643,24 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.000 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 216,77 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 342.19 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, neplatnosť výpovede z nájmu… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 10.903,70 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zaplatenie 292,75 EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.225,84 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 4006,46 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Predbežné prejednanie sporu, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa