Typ pojednávania
Typ súdu
Navrhovatelia
Účastníci
Úsek

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 582,35 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5.085,92 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 582,35 eura s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.097,50 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 4.205,69 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.397,21 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na vyporiadanie BSM po… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 6.911,58 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, na zrušenie a… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 555,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 214,14 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,70 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1.042,13 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 311,99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa