Results

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena OL Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena OL Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Juraj Lukáč
  Defendant – ["J", "A"]
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena OL Hearing was held on

  Court – Okresný súd Liptovský Mikuláš
  Judge – Mgr. Juraj Lukáč
  Defendant – ["P", "U"]
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena OL Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, zmena OL Hearing was held on

 11. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 12. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 13. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 14. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 15. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 16. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 17. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 18. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena OL Hearing was held on

 19. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena OL Hearing was held on

 20. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena OL Hearing was held on

1 – 20 of total 22 results (539 ms)