Dátum

Výsledky

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 4385,73 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Úmrtný list Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Galanta
  Sudca – JUDr. Rastislav Jakubovič
 3. Vypratanie bytu s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie sumy 6 647,54 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Vymoženie 356, 83 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie sumy 3 703,38 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Vypratanie nehnuteľnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 139,41 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, Zaplatenie 321,79 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, 7708,72 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 8 392,45 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, Neplatnosť skončenia pracovného pomeru Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, 1128,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, 161,08 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie, Zaplatenie 5 070,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, 107,22 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 1 992 547 výsledkov (1 059 ms)