Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 055,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 306,75 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.350,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytovej jednotky Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 456,18 € s prísl. + určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 624,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 769,80 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 999,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody - 10 637,00 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.139,97 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR o zaplatenie 211,79 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 4.756,30 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena rozhodnutia o úprave… Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 2 065 126 výsledkov (1 771 ms)