Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie, O zaplatenie zmluvnej pokuty a uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Náhrada škody Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, O zaplatenie 15 057,42 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zaplatenie 181,31 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Úprava práv a povinností k maloletým Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, O schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Neplatné skončenie pracovného pomeru a o… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Určenie záložného práva k nehnuteľnostiam Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zaplatenie 38,46 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehlo dňa

 11. Pojednávanie, O zaplatenie 15 253,63 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 12. Pojednávanie, Zruš. a vyporiad. podiel. spoluvl. k… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie, Zaplatenie 175 € a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 14. Pojednávanie, O zaplatenie 120 Sk Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie, Zaplatenie 312 642 Sk s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 16. Pojednávanie, Vydanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 17. Pojednávanie, Zaplatenie 2 449,07 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 18. Pojednávanie, Zvýšenie invalidného dôchodku Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Eva Valenčíková
  Navrhovateľ – Q. M.
  Odporca – L. F.
 19. Pojednávanie, Neplatnosť práv. úkonov absolútne neplatných Pojednávanie prebehlo dňa

 20. Pojednávanie, 1 391,57 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

1 – 20 z celkovo 2 104 289 výsledkov (620 ms)