Pojednávania

Dátum

Výsledky

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 055,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 306,75 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Malacky
  Sudca – JUDr. Erik Tomus
  Obžalovaný – Y. B.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Trenčín
  Sudca – JUDr. Eva Tóthová
  Obžalovaný – J. C.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.350,63 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytovej jednotky Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 456,18 € s prísl. + určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 11. Pojednávanie bez rozhodnutia, 624,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 12. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie neplatnosti zmluvy o… Pojednávanie prebehlo dňa

 13. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 14. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 15. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehne dňa

 16. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 247 ods. 2, písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 17. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR pre 769,80 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 18. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 999,- € Pojednávanie prebehlo dňa

 19. Pojednávanie bez rozhodnutia, Náhrada škody - 10 637,00 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 20. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Bratislava V
  Sudca – JUDr. Zuzana Bartalská
  Obžalovaný – G. M.
1 – 20 z celkovo 2 459 115 výsledkov (1 743 ms)