JUDr. Ján Poprocký

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice I, evidujeme 3 184 pojednávaní a 769 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1199 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 78 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 436 – 463. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 79

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 143,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 54 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 27 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 50% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 112,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 857 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 63 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 98
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 57

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 164 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 70 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 36 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 51,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,3% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 493 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 93 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 52,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 48
 • Počet potvrdených odvolaní – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 11,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 170 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 72 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 56 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 70,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 269 – 285. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – Práceneschopnosť sudcu od: 6.9.2011 do 31.1.2012
 • 2011 – Práceneschopnosť sudcu od: 6.9.2011 do 31.1.2012

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 425/2018 - § 221… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – S. H.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 303/16 - § 346… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – C. X.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 353/2017 - § 233… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – R. M.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 589/2015 - § 188… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – S. V.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2 Pv 376/2019 - § 212… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – P. O.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 376/2020 - § 172… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – Q. V.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 49/2009 - § 250a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – G. U.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 211/2020 - § 188… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – O. U.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 385/2018 - § 277… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – Z. S.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 436/2018 - § 156… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 436/2018 - § 156… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – L. F.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 27/2020 - § 188… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – U. R.
 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 2Pv 297/2019 - § 360… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – T. J.
 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – N. R.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv/253/2019 - § 278… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – U. Z.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 395/2019 - § 219… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – G. K.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 4Pv 247/2020 - § 348… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – P. M.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 303/16 - § 346… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice I
  Sudca – JUDr. Ján Poprocký
  Obžalovaný – C. T.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, 2Pv 313/2020 - § 219… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.