JUDr. Hana Posluchová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Bratislava II, evidujeme 1 414 pojednávaní a 1 110 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 673 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 15 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 201 – 223. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 73,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 34
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 25

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 306,1 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 130 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 83 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 63,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 176,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 175 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 206 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 69,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 13
 • Počet potvrdených odvolaní – 9

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity, ktorú organizovalo MS SR; 2012 – Sudca sa nezúčastnil na žiadnej vzdelávacej aktivite.
 • 2011 – sudca sa zúčastnil 1x vzdelávacej aktivity, ktorú organizovalo MS SR
 • 2011 – sudca dňom 12.09.2011 nastúpil na výkon funkcie po ukončení rodičovskej dovolenky a odo dňa nástupu má v oddelení zvýšený nápad vecí; 2012 – Sudca nemal znížený nápad.
 • 2011 – sudca dňom 12.09.2011 nastúpil na výkon funkcie po ukončení rodičovskej dovolenky a odo dňa nástupu má v oddelení zvýšený nápad vecí

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Opravné uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrhu otca na rozhodnutie o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že záložné právo na… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, platobný rozkaz - 4 663,27 €… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného + úprava… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenia výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, predosvojiteľská… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpp a určenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.