JUDr. Marián Blaha

 1. Aktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 170 pojednávaní a 139 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 138 pojednávaní a 1 181 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 21 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 592 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 13 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 88% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 25
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 18,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – od 15. 09. 2011 výkon funkcie predsedu súdu
 • 2013 – Pracovná porada predsedov a podpredsedov OS v obvode KS v BB, 24.–25.01.2013,KS v BB, Pracovná porada Ministra spravodlivosti SR s predsedami súdov ,18.03.2013,IMS Omšenie, Pracovné stretnutie na tému: "Aktuálne problémy v aplikačnej praxi insolvenčného práva",06.05.2013,IMS Omšenie, 7.zasadnutie Súdnej rady SR – Správa o výsledkoch revízie na OS BB,20.05.2013,Oščadnica, 12.06.2013–Seminár – Obchod. register po posledných novelách, zápisy zahraničných osôb do obchod. registra a ďalšie aktuálne otázky práva obchod. spoločností – lektor, Bratislava, 18.06.2013–Seminár – zmeny v Obchodnom práve pre rok 2013 – lektor, Piešťany, Pracovná porada predsedov okresných súdov v obvode KS v BB,01.07.2013,OS Rimavská Sobota, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB, Spoločné rokovanie občianskoprávneho a správneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi občianskoprávnu a správnu agendu, 17.10.2013,IMS Omšenie, 18.10.2013–Seminár – Novela Obchod. zákonníka – lektor, Banská Bystrica Pracovná porada predsedov KS, predsedov OS s Ministrom spravodlivosti SR, 28.10.2013,IMS Omšenie, Pracovné stretnutie – KIOSK,13.11.2013,Omšenie, Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,Banská Bystrica
 • 2012 – Porada predsedov okresných súdov, 27.02.2012, KS v BB, Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve 2012/KSP/51, 12.03.2012, Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Porada predsedov okresných súdov, 29.05.2012, KS v BB, Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie, Pracovné stretnutie KIOSK, 10.10.2012, Omšenie, Pracovné stretnutie ministra spravodlivosti s predsedami KS, OS a Špec.trest.súdu, 05.11.2012, Omšenie, Porada so štátnou tajomníčkou – OR,CORWIN, 14.11.2012, MS SR Bratislava, Pracovná porada so štátnou tajomníčkou vo veci prieťahov v konaní a práva na prejednanie veci v primeranej lehote za prítomnosti predsedníčky ÚS SR, 19.11.2012, Omšenie, Obchodný register–aplikačné problémy–1.časť,seminár, 23.–24.1.2012, JA SR, Omšenie–lektor, Registre v SR, seminár, 28.3.2012, Inštitút bankového vzdelávania NBS, Bratislava–lektor, Neplatnosť uznesenia VZ, seminár, 22.5.2012, BPM Slovakia s.r.o., Bratislava–lektor, Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, seminár, 5.6.2012, BPM Slovakia s.r.o., Bratislava–lektor, Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, seminár, 21.6.2012, SKAU, Banská Bystrica–lektor, Neplatnosť uznesenia VZ, seminár, 13.9.2012, SKAU, Banská Bystrica–lektor, Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, seminár, 18.10.2012, SKAU, Bratislava–lektor, Neplatnosť uznesenia VZ, seminár, 30.10.2012, SKAU, Bratislava–lektor,
 • 2012 – Od 15. 09. 2011 výkon funkcie predsedu súdu.
 • 2011 – Od 01.01.2011 do 16.05.2011 znížený nápad v agende Cb v rozsahu 75% z dôvodu výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica. Od 17.05.2011 do 31.12.2011 pozastavený nápad v agende Cb z dôvodu poverenia výkonom funkcie predsedu Okresného súdu Banská Bystrica a od 15.09.2011 z dôvodu menovania do funkcie predsedu Okresného súdu Banská Bystrica bez obsadenia funkcie podpredsedu.; 2012 – Od 15. 09. 2011 výkon funkcie predsedu súdu.; 2013 – od 15. 09. 2011 výkon funkcie predsedu súdu
 • 2011 – Od 01.01.2011 do 16.05.2011 znížený nápad v agende Cb v rozsahu 75% z dôvodu výkonu funkcie podpredsedu Okresného súdu Banská Bystrica. Od 17.05.2011 do 31.12.2011 pozastavený nápad v agende Cb z dôvodu poverenia výkonom funkcie predsedu Okresného súdu Banská Bystrica a od 15.09.2011 z dôvodu menovania do funkcie predsedu Okresného súdu Banská Bystrica bez obsadenia funkcie podpredsedu.
 • 2011 – 18.05.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy, ÚPV B.Bystrica, 19.09.2011– Zrušenie obchodných spoločností súdom, SKA B.B. (lektor) 11.10.2011– Zrušenie obchodných spoločností súdom, SKA B.B. (lektor) 30.03.2011 – Obchodný register – aplikačné problémy, JASR (lektor) ; 2012 – Porada predsedov okresných súdov, 27.02.2012, KS v BB, Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve 2012/KSP/51, 12.03.2012, Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Porada predsedov okresných súdov, 29.05.2012, KS v BB, Obchodno–právne kolégium KS v BB a okresných súdov v obvode, 17.–18.9.2012, Omšenie, Pracovné stretnutie KIOSK, 10.10.2012, Omšenie, Pracovné stretnutie ministra spravodlivosti s predsedami KS, OS a Špec.trest.súdu, 05.11.2012, Omšenie, Porada so štátnou tajomníčkou – OR,CORWIN, 14.11.2012, MS SR Bratislava, Pracovná porada so štátnou tajomníčkou vo veci prieťahov v konaní a práva na prejednanie veci v primeranej lehote za prítomnosti predsedníčky ÚS SR, 19.11.2012, Omšenie, Obchodný register–aplikačné problémy–1.časť,seminár, 23.–24.1.2012, JA SR, Omšenie–lektor, Registre v SR, seminár, 28.3.2012, Inštitút bankového vzdelávania NBS, Bratislava–lektor, Neplatnosť uznesenia VZ, seminár, 22.5.2012, BPM Slovakia s.r.o., Bratislava–lektor, Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, seminár, 5.6.2012, BPM Slovakia s.r.o., Bratislava–lektor, Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, seminár, 21.6.2012, SKAU, Banská Bystrica–lektor, Neplatnosť uznesenia VZ, seminár, 13.9.2012, SKAU, Banská Bystrica–lektor, Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností, seminár, 18.10.2012, SKAU, Bratislava–lektor, Neplatnosť uznesenia VZ, seminár, 30.10.2012, SKAU, Bratislava–lektor, ; 2013 – Pracovná porada predsedov a podpredsedov OS v obvode KS v BB, 24.–25.01.2013,KS v BB, Pracovná porada Ministra spravodlivosti SR s predsedami súdov ,18.03.2013,IMS Omšenie, Pracovné stretnutie na tému: "Aktuálne problémy v aplikačnej praxi insolvenčného práva",06.05.2013,IMS Omšenie, 7.zasadnutie Súdnej rady SR – Správa o výsledkoch revízie na OS BB,20.05.2013,Oščadnica, 12.06.2013–Seminár – Obchod. register po posledných novelách, zápisy zahraničných osôb do obchod. registra a ďalšie aktuálne otázky práva obchod. spoločností – lektor, Bratislava, 18.06.2013–Seminár – zmeny v Obchodnom práve pre rok 2013 – lektor, Piešťany, Pracovná porada predsedov okresných súdov v obvode KS v BB,01.07.2013,OS Rimavská Sobota, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB, Spoločné rokovanie občianskoprávneho a správneho kolégia KS v BB spojené s poradou so sudcami OS v obvode KS v BB vybavujúcimi občianskoprávnu a správnu agendu, 17.10.2013,IMS Omšenie, 18.10.2013–Seminár – Novela Obchod. zákonníka – lektor, Banská Bystrica Pracovná porada predsedov KS, predsedov OS s Ministrom spravodlivosti SR, 28.10.2013,IMS Omšenie, Pracovné stretnutie – KIOSK,13.11.2013,Omšenie, Stretnutie v ÚVTOS Banská Bystrica,29.11.2013,Banská Bystrica
 • 2011 – 18.05.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy, ÚPV B.Bystrica, 19.09.2011– Zrušenie obchodných spoločností súdom, SKA B.B. (lektor) 11.10.2011– Zrušenie obchodných spoločností súdom, SKA B.B. (lektor) 30.03.2011 – Obchodný register – aplikačné problémy, JASR (lektor)

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Obchodné spoločnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Konkurz
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.335,77 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Návrh na vydanie PR o sumu 71… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie istiny 730 € Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zaplatenie sumy vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 175 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 25.350,35 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.