JUDr. Peter Priehoda

 1. Neaktívny sudca na súde Krajský súd Banská Bystrica, evidujeme 23 pojednávaní a 1 161 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Administr.pracovník Bc. Anna Priehodová, Krajský súd.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Administr.pracovník Bc. Anna Priehodová, Krajský súd.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Administratívny pracovník Bc. Anna Priehodová, Krajský súd.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Administratívny pracovník Bc. Anna Priehodová, Krajský súd.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zastavujúce odvolacie konanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 232.357,43 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu majetkovej škody a… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 892,88 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 313,25 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, O určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, úprave styku Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu škody a iné Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.