JUDr. Mária Prikrylová

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trenčín, evidujeme 1 388 pojednávaní a 2 787 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Náhrada škody
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Odmietajúce odvolanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 69.392,64 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.914,30 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 837,22 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie príslušenstva vo… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR zaplatenie 72,10 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, 6.933,87 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.415,66 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie pravosti popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody v sume 10.350… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.