JUDr. Dr. Adriana Pytliaková

 1. Active judge at the court Okresný súd Čadca, we register 1,396 hearings and 1,741 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 22 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 652 days and on average was assigned 112 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 90
 • Number of confirmed judgements – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 241 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 118 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 123 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 68,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 136,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 438 – 457. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Z dôvodu výkonu riadiacej funkcie predsedu súdu je určený rozvrhom práce rozsah nápadu v súlade s riadnym plnením povinností v zmysle § 35 ods. 1,2 zák. č. 757/2004
 • 2013 – Z dôvodu výkonu riadiacej funkcie predsedu súdu je určený rozvrhom práce rozsah nápadu v súlade s riadnym plnením povinností v zmysle § 35 ods. 1,2 zák. č. 757/2004
 • 2012 – 17.12.–18.12.2012 Exekučné právo, európsky exekučný titul
 • 2011 – 4 dni; 2012 – 17.12.–18.12.2012 Exekučné právo, európsky exekučný titul
 • 2011 – 4 dni

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2.352,13… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie BSM Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu proti zásahom do… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vypratanie bytu Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.