JUDr. Miroslav Rudinský

 1. Active judge at the court Okresný súd Malacky, we register 3,757 hearings and 3,809 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1030 days in the period and was assigned on average 40 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 4.5 from 40 possible points and ranked on 736 – 737. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 1.5 out of 15 points
 • Effectivity – 3 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 48.3% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 147
 • Number of Affirmed Decisions – 71

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.1% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 4.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 2131 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 2441 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 846 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 34.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 23.9% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 620 days and on average was assigned 234 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 53,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 92
 • Number of confirmed judgements – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1114 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 1053 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 0 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 0% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 48,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 15 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 631 – 635. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 10 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2012 – Striedavá osobná starostlivosť – 1 deň
 • 2011 – Občiansko správ., obchodná agenda 2 dni; 2012 – Striedavá osobná starostlivosť – 1 deň
 • 2011 – Občiansko správ., obchodná agenda 2 dni
 • 2011 – 0; 2013 – Nápad nebol znížený.
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 41.282,13 EUR Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozkaz na plnenie Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, odstránenie neopráv. zásahu… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 1320,83 EUR s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1591,93 € s prísl. Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.471,39 EUR s… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podiel. spoluvlast.… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.054,76 EUR s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 48.900,- € s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie otcovstva Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.139,75 EUR s… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.520,17 EUR s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie podielového… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 60.268,98 CZK s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR 48.900,- € s prísl. Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3716,57 EUR s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.