JUDr. Marta Rybárová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 1 904 pojednávaní a 2 029 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1421 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 179 – 200. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 167
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 124

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 228,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 112 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 25 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 22,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 117% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1016 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 95 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 25.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 194 – 213. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 75% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 132
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 99

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 287 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 217 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 107 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 49,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 110% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 627 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 223 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 90
 • Počet potvrdených odvolaní – 70

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 180 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 240 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 203 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 64,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 121,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 318 – 330. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 12 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 04.–05.4.2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P", 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 24.–25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P",
 • 2012 – 16.–17.2.2012 Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií,5.–6.03.2012 Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 18.–19.10.2012 Medzinárodné právo rodinné, 25.–26.10.2012 Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 05.12.2012 Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty
 • 2011 – 02. – 03. marca 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom 06.–07. apríla 2011 – Špecifiká rozhodovania v otázkach detí a rodiny v súdnom konaní 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva; 2012 – 16.–17.2.2012 Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií,5.–6.03.2012 Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií, 25.–26.09.2012 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správeho úseku, 18.–19.10.2012 Medzinárodné právo rodinné, 25.–26.10.2012 Pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P, 05.12.2012 Striedavá osobná starostlivosť, psychologické aspekty; 2013 – 04.–05.4.2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P", 03.–04.10.2013 Školenie sudcov z obvodu KS v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku, 24.–25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu "P",
 • 2011 – 02. – 03. marca 2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ vnútroštátnym sudcom 06.–07. apríla 2011 – Špecifiká rozhodovania v otázkach detí a rodiny v súdnom konaní 11.–12. októbra 2011 – školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne 23.–24. novembra 2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti občianskeho práva

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena zverenia + PO+určenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava styku Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie vyživovacej povinnosti Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.