JUDr. Lenka Saloková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Košice okolie, evidujeme 2 303 pojednávaní a 1 469 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Košice, evidujeme 1 pojednávanie a 2 rozhodnutia.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred takmer 16 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1482 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 112 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 62 – 68. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 114
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 90

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 73,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 79 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 17 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 21,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,1% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 635 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 104 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 61,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 31
 • Počet potvrdených odvolaní – 19

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 125 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 98 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 50 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 45% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 119,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 69 – 72. mieste. Za kvalitu získal 10 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč
 • 2011 – 04.–05.04.2011 – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč; 03.–04.05.2011 – Aktuálne trendy ekonomickej trestnej činnosti – poslucháč; 08.–09–12.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva – poslucháč; 2013 – 28.11.2013 – "Odborný seminár sudcov" – poslucháč
 • 2011 – 04.–05.04.2011 – Väzba – aplikačné problémy – poslucháč; 03.–04.05.2011 – Aktuálne trendy ekonomickej trestnej činnosti – poslucháč; 08.–09–12.2011 – Prehľad aktuálnej judikatúry v oblasti trestného práva – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1, 2a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – A. M.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Zhabanie veci Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 216/1 Tr. zák. 1 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 194/1, 2a, c Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – M. I.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 289/1 Tr. zákona… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – G. Z.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207/1 Tr. zák. 1 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – I. G.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221/1 Tr. zák. 2 Pv… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – A. E.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156/1 Tr. zák. 2 Pv… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – O. V.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207/1, 3b Tr. zák. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – B. H.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 364/1a, § 156/1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – U. N.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 27/21/8806, §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – M. C.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 364/1a, § 156/1 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – Z. B.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 149/1, 2a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – Q. D.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Zhabanie veci Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157/1, 2a Tr. zák. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – K. A.
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 360/1, 2 b Tr. zák. 2… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – P. C.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 277/1,3,4 Tr. zák. -… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice okolie
  Sudca – JUDr. Lenka Saloková
  Obžalovaný – A. K.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.