JUDr. Katarína Slováčeková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Trnava, evidujeme 907 pojednávaní a 548 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Najvyšší súd Slovenskej republiky, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 42 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 25 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka…
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Darovacia zmluva
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy – neplatná podmienka…
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 27.573,07 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušení neodkladného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 23.760 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, nariadenie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 23.760 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 3.500,00 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie, že nájomný vzťah trvá Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.